top of page

Legekontor og helsesenter

Du fokuserer på behandling.

Vi sørger for at alt skal være klar.

Enkelt og trivelig.

TurboVASK tilbyr:

 • Renhold av høyest kvalitet.

 • Prosedyrer skreddersydd for helsesektoren.

 • Mikrobiologisk oppfølging.

 • Ekstra oppfølging av risikoområder.

 • Stikkprøvekontroll.

 • Smittevernkurs til våre ansatte.

 • Forbruksmateriell som såpe, papir, desinfeksjonsmidler etc. 

Renholdsprosedyrer utarbeidet og utført av riktige personer. 

Våre tre gründere kommer fra ulik bakgrunn, noe som sikrer helhetlig kompetanse.

 • Første gründer er fastlegen med erfaring fra primærhelsesektor. Han kjenner svært godt til fastlegens spesifikke utfordringer, arbeidspress og avhengighet at alt skal gå etter planen. Jo mindre uforutsigbarheter i drift av legekontor jo bedre. For alle parter.

 • Den andre, sykehjemslege, har erfaring fra kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner og sykehus. Hun forstår godt at å hindre smittespredning er verdt mer en gull i helsesektoren.

 • Våres tredje gründer, renholdsleder, jobber med internkontroll, fagprosedyrer og opplæring innen renhold i helseinstitusjoner for pasienter med nedsatt immunforsvar. 

Vi forstår hva du forventer. 

Vi leverer det. 

Korrekt utført renhold krever spesialkompetanse i faget og kunnskap om smittespredning generelt. Økningen i antibiotikaresistens setter ytterligere krav til kompetanse blant renholdspersonell.

Problemer vi løser - våres vurdering av risikofaktorer knyttet til renhold  i helsesektoren.

 • Mye av det basale smittevernet er tett knyttet opp mot renholdet. Dersom kontrollen av dette ikke er god nok vil det øke risikoen for smittespredning.

 • Flater som ser rene ut kan være påført smittestoff. Dette kan overføres til andre pasienter eller personalet dersom det ikke blir rengjort godt nok. Det stilles spesielle krav til kontaktflater.

 • Manglende krav om daglig renhold av kontaktpunkt uansett visuell renhetsgrad.

 • Medisinsk teknisk utstyr blir ikke tilstrekkelig rengjort.

 • Pasientene opplever at renholdet er dårlig og at det påvirker kvaliteten på tjenesten som man skal motta. Dette påvirker omdømme, omtaler og omsetning.

 • Renholderens manglende forståelse for generelle hygieniske prinsipper som hanskebruk, håndhygiene, desinfeksjon, ulike smitteregimer.

 • Mange helseinstitusjoner utfører renhold etter standarden INSTA 800. Denne standarden er ikke godt nok utformet med tanke på å hindre smittespredning blant annet fordi det kun brukes visuell kontroll av renholdet. Det må foreligge systemer (fysiske tester) for rutinekontroller for monitorering av mikrober i høyrisikoområder, og resultatene må brukes aktivt til å justere renholdet.

 • Taushetsplikt og prosedyrer til håndtering av taushetsbelagte dokumenter, avfall. 

Skriv til oss så finner vi en løsning.

beskrivelse legesenter
bottom of page